ဟုိတယ္ဇုံကုိ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကအီးအုပ္စု၊ ကအီးေက်း႐ြာကမ္းေျခအနီးတြင္ တည္ေဆာက္လ်က္႐ွိသည္။ (ဓာတ္ပံု - ေအာင္ေကာင္းေဇာ္)

ေအာင္ေကာင္းေဇာ္ | DMG
ႏုိဝင္ဘာ ၂၁ ၊ မာန္ေအာင္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ မာန္ေအာင္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မာန္ေအာင္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ Master Plan (၁၀) ခုထဲမွ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ဟုိတယ္ဇုံကုိ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကအီးအုပ္စု၊ ကအီးေက်း႐ြာကမ္းေျခအနီးတြင္ တည္ေဆာက္လ်က္႐ွိရာ ဟုိတယ္မ်ားကုိ ၂၀၂၀ အေစာပုိင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု မာန္ေအာင္အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းလႈိင္က ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႕ Master plan ၁၀ ခုထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဟုိတယ္နဲ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါၿပီ။ ဟုိတယ္ကေတာ့ ၁၂ လုံးေဆာက္ေနပါတယ္။ ၂၀၂၀ အေစာပုိင္းေလာက္မွာ ဖြင့္လွစ္သြားဖုိ႔လုပ္ေနပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရ၊ မီး၊ လမ္း စသည့္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ႐ွိေနေၾကာင္းလည္း ဦးထြန္းလႈိင္က ေျပာသည္။

မာန္ေအာင္ေဒသတြင္ မာန္ေအာင္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ(MPC) က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ Master Plan (၁၀)ခုထဲတြင္ ေလဆိပ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ဆိပ္ကမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ လမ္းတံတားအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ရ႐ွိေရး ၊ ေသာက္သုံးေရရ႐ွိေရး၊ ေရဆုိးသန္႔စင္စနစ္ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ အမႈိက္စီမံခန္႕ခြဲေရး၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာစီမံကိန္းႏွင့္အညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ပန္ဝန္းက်င္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးတုိ႔ ပါဝင္သည္။

မာန္ေအာင္ေဒသတြင္ ေရ၊ မီး၊ လမ္း အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိေနၿပီး  ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က စတင္ကာ ၂၄ နာရီလွ်ပ္စစ္မီးကို ဆိုလာစနစ္ျဖင့္ စမ္းသပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ (ဓာတ္ပံု - Google)

ယခုကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ႐ွိလာသည္ႏွင့္အမွ် ေဒသတြင္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားေကာင္းလာရန္လိုအပ္ၿပီး ေဒသတြင္းလူငယ္မ်ားကိုလည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အရာမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ ပညာေတာ္သင္လႊတ္ေပးရန္လိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလူငယ္အဖြဲ႕ ျမန္မာတာဝန္ခံ ဦးေအာင္ျမင့္သူက တိုက္တြန္းေျပာဆိုသည္။

“အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ အားေကာင္းလာဖုိ႔လုိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္တဲ႔ ကိစၥေတြကုိ အစုိးရအေနနဲ႔ ပညာေတာ္သင္လႊတ္တာမ်ိဳး လုပ္ေပးဖုိ႔လုိလာတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေဒသမွာက ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ တစ္သက္လုံးသြားမွာဆုိေတာ့ ႐ုိးရာေတြကုိထိန္းသိမ္းတဲ့ သင္တန္းေတြ ဒါေတြလုပ္ေပးဖုိ႔ လုိတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

မာန္ေအာင္ေဒသအတြင္းတြင္ ယခင္က ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမ႐ွိခဲ့ဘဲ ယခုအခါမွ စတင္လုပ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ၎လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသတြင္းျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရ႐ွိေစေအာင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ ေဒသခံမ်ားက လိုလားေနၾကသည္။

Author: Admin