လန္ဒန္ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးထမ္းမ်ားက တံခါးပိတ္ထားသျဖင့္ ႐ုံးတြင္းသို႔ ဝင္ခြင့္မရသည့္ ယူေကႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္စြာမင္းအား ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔က ယူေက ျမန္မာသံ႐ုံးေရွ႕တြင္ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - CNN)

DMG ၊ ၾသဂုတ္ ၆
ေစာသႏၲာေအး ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

ၿဗိတိန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္သစ္အျဖစ္ ပစ္ေဗာင္းလက္စ္ကို ခန႔္အပ္လိုက္ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ တစ္ရက္တည္းတြင္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ယူေကသံ႐ုံးတြင္ သံ႐ုံးတာဝန္ခံအသစ္ ခန႔္အပ္မႈအသိေပးစာကို လက္ခံရရွိေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယခုကိစၥသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလအတြင္း ယူေကႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္စြာမင္းအား သံ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားက ႐ုံးတြင္းသို႔ အဝင္မခံဘဲ ပိတ္ထားခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္တည္းက ျမန္မာစစ္တပ္က ခန႔္အပ္သည့္ သံအမတ္အသစ္အား ယူေကအစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳမည္လား၊ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္လည္း ထိုလုပ္ရပ္သည္ ျမန္မာစစ္တပ္က ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳသည့္သေဘာ ျဖစ္သြားႏိုင္သလား ဟူသည့္ တြက္ခ်က္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့သည္။

ျဖစ္သြားႏိုင္သည္ ဆိုပါက ေဖေဖာ္ဝါရီလ အာဏာသိမ္းမႈတြင္ ျဖဳတ္ခ်ခံလိုက္ရသည့္ ေ႐ြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ သေဘာသက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္သနည္း ဟူေသာေမးခြန္းလည္း ရွိလာျပန္သည္။

ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳမႈ ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၎ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီအား ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရရွိရန္ အခါခါ ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ ကန႔္ကြက္မႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။ စစ္တပ္ဦးေဆာင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆန႔္က်င္ေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားလည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

‘ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အေျဖတစ္ခု လိုအပ္ေနသည္’ ဟူသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ အသက္မပါေသာ ရပ္တည္ခ်က္မွာလည္း ယခုအခ်ိန္အထိ အေျပာင္းအလဲ မရွိေသးေပ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ျမန္မာ့အေရးသည္ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနရသလားဟု စဥ္းစားစရာ ရွိသည္။

ကုလသမဂၢသည္ ျမန္မာ့ပဋိပကၡအတြက္ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ မရႏိုင္ ျဖစ္ေနသည္။ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ ငါးႏိုင္ငံအၾကား ရရွိထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္မွာ ျမန္မာ့အေရးအတြက္ အာဆီယံဦးေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏိုင္ငံတကာက အားေပးကူညီသင့္သည္ ဆိုသည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့အေရးအတြက္ အထူးစိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျပသခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အန္တိုနီဘလင္ကင္သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္တန႔္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရးအတြက္ အေရးတယူ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ အာဆီယံအဖြဲ႕အား ဇူလိုင္လလယ္ပိုင္းက ဗီဒီယိုကြန္ဖရင့္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္တြင္ သာမန္ကာလွ်ံကာ တိုက္တြန္း႐ုံသာ ရွိခဲ့သည္။

ဤအေျခအေနမ်ားသည္ ထြက္ေပါက္မရွိေသာ အေနအထားသို႔ ဦးတည္ေန႐ုံ သာမက ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံအား လက္ရွိအေျခအေနမ်ား၌ မည္ကဲ့သို႔ ကိုင္တြယ္ရမည္ဆိုသည့္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္ေစသည္။

ဘ႐ူနိုင္း နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး Erywan Yusof ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္တို႔ ၂၀၂၁ ဇြန္လ ၄ ရက္က ေတြ႕ဆုံစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - AFP/Handout)

အစိုးရမ်ားသည္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ သံခင္းတမန္ခင္းႏွင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ လက္ေတြ႕အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးစားေပး တြက္ခ်က္ရသည့္ လက္ေတြ႕ႏိုင္ငံေရးကို ေလွ်ာက္လွမ္းၾကသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ရမႈမ်ားတြင္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ အေရးတယူ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား အားေလ်ာ့လာရသည္။

ေခ်ာင္ပိတ္မိေနေသာ ျမန္မာ့အေရးေၾကာင့္ ျမန္မာအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားသည္ အထိမခံ ျဖစ္ေနရသည္။

ဤအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပင္ လက္ရွိ ျမန္မာႏွင့္ ယူေက ဆက္ဆံေရး၊ ဧၿပီလအတြင္းက က်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပါဝင္မႈပုံစံတို႔အေပၚ အေရးတယူ ေစာင့္ၾကည့္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္မ်ား အားလုံးသည္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ သေဘာထားအျမင္၊ မည္သူတို႔ကိုယ္စား မည္သူတို႔က မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ ကိုယ္စားျပဳေျပာႏိုင္သနည္းဆိုသည့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ႏိုင္ငံေရးသာမက ဤလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထု ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္သလား ဆိုသည့္ အခ်က္ဆီသို႔ ဦးတည္သြားသည္။

ခြထိုင္ႏိုင္ငံေရး

သံတမန္ေလာကတြင္ မသိမသာကြဲျပားခ်က္မ်ားသည္ အေရးပါသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုသာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္ ဟူသည့္ အခ်က္ ရွိေသာ္လည္း အျခားတစ္ဘက္တြင္ သံတမန္ေရးအရ လုပ္ေဆာင္ရသည္မ်ားသည္ ရွိေနသည္။

ဤအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးတြင္ ဆုတ္လြယ္တက္လြယ္ အေနအထား ရွိထားၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္က အာဏာကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ထိုႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ တရားဝင္မႈ အားနည္းေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ိဳးႏွင့္ ဆက္ဆံရခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သံတမန္ေလာကႏွင့္ အရပ္သားအၾကား ကြာဟမႈသည္ ဆုံးခန္းတိုင္သြားၿပီျဖစ္သည္။ သံတမန္ခန႔္အပ္ျခင္းအား ျပင္ပမွ အသိအမွတ္ျပဳမႈသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေ႐ြးေကာက္ခံအစိုးရအား မ်က္ကြယ္ျပဳကာ ျမန္မာစစ္တပ္အား ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္သူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု လူအမ်ားအျပားက ရႈျမင္ၾကသည္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ဗီဒီယိုကြန္ဖရင့္ျဖင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားအၿပီး၌ လက္သံုးေခ်ာင္းေထာင္ၿပီး အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး သေကၤတ ျပသေနသည့္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျမဲတမ္းသံတမန္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းအား ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - Reuters)

သံတမန္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၆၁ ဗီယင္နာသေဘာတူညီခ်က္အရ သံအမတ္ႀကီးမ်ား ခန႔္အပ္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရယူရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သံအမတ္ႀကီးရာထူး လက္ေအာက္ခံ ရာထူးမ်ားအတြက္ ဆိုလွ်င္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရယူရန္ မလိုအပ္ေပ။

ယူေကအတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္က ခန႔္အပ္လိုက္သည့္ သံ႐ုံး ယာယီတာဝန္ခံ ရာထူးသည္ ယူေကအစိုးရ၏ တရားဝင္ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည့္ အဆင့္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ မလိုအပ္ဘဲ ၿပီးဆုံးသြားႏိုင္သည္။

အသစ္ခန႔္အပ္သူမွာ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယူေကဗီဇာ လိုအပ္ေနေသးသည္။  ျမန္မာသည္ ကိုဗစ္-၁၉ အနီေရာင္အဆင့္ သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ယူေကတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိထားသည့္ ခရီးသြားမ်ားသာ ယူေကသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္တပ္ခန႔္အပ္သည့္ ယာယီသံမႉးသည္ လန္ဒန္တြင္ ျမန္မာသံ႐ုံး ယာယီတာဝန္ခံ ရာထူးကို ရယူအတြက္ ယူေကအစိုးရ၏ တရားဝင္ ဗီဇာခြင့္ျပဳခ်က္ကို လိုအပ္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္၏ အာဏာသိမ္းမႈအား ႏိုင္ငံတကာက ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေနၾကခ်ိန္၌ ယူေကအစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပုံသည္ အေခ်အတင္ ျငင္းခုံစရာ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ယူေကသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္ထားသည္။ ယူေကအစိုးရက သံ႐ုံးယာယီတာဝန္ခံအား ပုံစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါက ယူေက၏ လက္ရွိရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီဦးမည္လား။ ယူေကလူထုက ဤလုပ္ရပ္ကို လက္ခံမည္လား။ ယခုလို သံတမန္ေရးရာ ခြထိုင္ျခင္းက ျမန္မာအေပၚ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးကို မည္ကဲ့သို႔ သက္ေရာက္မည္နည္း။

ျမန္မာ့ပဋိပကၡအေပၚ ထားရွိသည့္ အာဆီယံ၏ သံတမန္ဆက္ဆံေရး အတြက္ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား

အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးသည္လည္း ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလတြင္ ပုံစံတူ စိန္ေခၚမႈကို ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ကိုယ္စားလွယ္အား ေခၚယူေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ ျမန္မာစစ္တပ္အား ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ အစိုးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရာ ေရာက္သြားသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံး၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးျဖင့္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ရၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံခဲ့ရျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အဓိကေနရာမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေဆာက္အအုံမ်ားကို ကိုင္တြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာ၌ တရားဝင္ ျမန္မာအစိုးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္း မရွိသည္ကို ျပသေနသည္။

ဤကဲ့သို႔ သံတမန္ခြထိုင္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖင့္ အာဆီယံသည္ ျမန္မာ့အေရးကို ေျဖရွင္းရန္ ကနဦး သေဘာတူညီမႈ ရထားေသာ္လည္း ေခ်ာင္ပိတ္မိေနေသာ အေနအထားကိုေတာ့ ေက်ာ္ျဖတ္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၂၁ ဧၿပီလ အတြင္းက်င္းပသည့္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္။ (ဓာတ္ပံု - AP)

အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား ဂ်ာကာတာတြင္ လူခ်င္းေတြ႕ဆုံၿပီး အထူးအစည္းအေဝးက်င္းပ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္မွာ သုံးလ ေက်ာ္လြန္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ငါးရပ္အနက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ခန႔္အပ္ရမည့္ အခ်က္ကို ယခုတိုင္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးေပ။

အာဏာသိမ္းမႈ ၆ လခန႔္ ၾကာျမင့္လာသည့္အခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသတ္ခံရသူ ၉၀၀ ဝန္းက်င္၊ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ၅၃၀၀ ခန႔္ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ျပည္သူအမ်ားအျပားမွာ လိုအပ္ေသာ ေဆးဝါးကုသမႈကို မရရွိၾကေပ။
ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာအခ်ိဳ႕ကို တ႐ုတ္၊ အီးယူႏွင့္ ဂ်ပန္ထံမွ ရရွိဦးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လုံေလာက္မႈမရွိသလို လိုအပ္ေနသူမ်ားထံသို႔ အခ်ိန္မီ ေရာက္ႏိုင္မည္

မဟုတ္ေပ။ စားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေနသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ထုတ္ျပန္ထားသျဖင့္လည္း လူထုအေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လက္လွမ္းမမီႏိုင္ ျဖစ္ေနရသည္။

သိမ္ေမြ႕သည့္ သံတမန္ခ်ည္းကပ္မႈတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ကိုဗစ္ ကပ္ေဘးႀကီးတို႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အေျခအေနဆိုးမ်ားကို ရင္ဆိုင္လာရသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာလူထုအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းဘက္၏ ကူညီတုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ ေမးခြန္းမ်ား ထပ္မံ ထြက္ေပၚလာဦးမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါဖိအားမ်ားသည္ အာဆီယံအေပၚ ပိလာၿပီး အာဆီယံသည္ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ငါးရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တြန္းအားေပးခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေနေသာ ယူေကကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚတြင္လည္း ဤဖိအားမ်ား ပိလာမည္သာ ျဖစ္သည္။

ဤႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပိုမိုဆိုး႐ြားလာေနသည့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအား တုံ႔ျပန္ယင္းျဖင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျမန္မာစစ္အုပ္စုႏွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကို မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းညႇိၾကမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ ဤေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ႀကံ့ႀကံ့ခံေနေသာ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ သူတို႔၏ ဘဝမ်ားႏွင့္ ရင္းထားရသည့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈ ေလ်ာ့က်မသြားေစေရးကို ေသခ်ာေပါက္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သိမ္ေမြ႕ေသာ ကြဲျပားမႈမ်ားျဖင့္ ကမာၻ႔သံခင္းတမန္ခင္းကို ပုံေဖာ္ေနၾကခ်ိန္၌ ျမန္မာအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအေျဖတစ္ရပ္ ရွာေဖြေပးေရး၊ ျမန္မာလူထုကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေရး တို႔အတြက္ ထိေရာက္တည္ၿငိမ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ႀကံဆကာ ခြထိုင္မႈမ်ားအား ထိန္းညႇိရန္လည္း အေရးတႀကီး လိုအပ္လ်က္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ေစာသႏၲာေအး
(စကၤာပူ နန႔္ယန္းနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာ Dr Alistair D B Cook ႏွင့္ ပါေမာကၡ Mely Caballero-Anthony တို႔ ပူးတြဲေရးသားၿပီး CNA သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သေဘာထားအျမင္ ေဆာင္းပါး “Should the UK recognise a new Myanmar diplomat appointed by the junta?” ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာျပန္ဆိုပါသည္။)

Author: Admin