ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ စင္းေဘာကိုင္း စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ ကေလးမ်ားအား ဇူလိုင္လအတြင္းက ေတြ႔ရစဥ္ ။ ဓာတ္ပံု - သွ်င္ထီြး

ဝင္းညြန္႔ | DMG

ၾသဂုတ္ ၃၁ ၊ စစ္ေတြ

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းမွ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၂ သန္းကို ေထာက္ပံ့ ေပးရန္လ်ာထားေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

“ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းအစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လ်ာထားအေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၂.၂)မီလီယံအနက္ (၅)မီလီယံရရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးက ဆိုသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ထုိသို႔ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကုိ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈမ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕မ်ားက Supplemental Response Plan For Myanamar(New Displacement In Rakhine and Chin States) (SRP) မူၾကမ္းကုိေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎အစီအစဥ္တြင္ အစားအေသာက္လုံၿခဳံမႈ၊ အစာအာဟာရ၊ အခိုအကာႏွင့္ အစားအေသာက္ မဟုတ္သည့္ အျခားပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး၊ ေရႏွင့္သန႔္ရွင္းေရး၊ ပညာေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

(SRP)ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားအား လံုၿခံဳေရးအေျခအေန အရ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးက ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ဦးေရ ၆ ေသာင္းေက်ာ္အထိ ႐ွိလာၿပီး စခန္းအတြင္း႐ွိသူ ၂ ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ စခန္းျပင္ပတြင္႐ွိသူ ၄ ေသာင္းေက်ာ္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဘး ဒုကၡသည္စာရင္းမ်ားေကာက္ယူေနသည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ား အစည္း အ႐ံုး(REC)မွ ယခုလအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စားဝတ္ေနေရးတို႔တြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား႐ွိေနၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားကိုကူညီရန္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ICRC ႏွင့္ WFP အဖြဲ႕ႏွစ္ခုကိုသာ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ သြားေရာက္ကူညီရန္ခြင့္ျပဳထားကာ အျခားအဖြဲ႕မ်ားကို ၎ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္။

 

Author: Admin