ဝင္းညြန္႔ | DMG
စက္တင္ဘာ ၂ ၊ စစ္ေတြ

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသည့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ေၾကးကို သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က စစ္ေတြတကၠသိုလ္၊ စစ္ေတြနည္းပညာတကၠသိုလ္၊ စစ္ေတြကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ေတာင္ကုတ္ဒီဂရီေကာလိပ္တို႔မွ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားဦးေဆာင္ၿပီး စစ္ေဘးေ႐ွာင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္လည္း သံတြဲၿမိဳ႕႐ွိ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕ကဦးေဆာင္ၿပီး စစ္ေဘးေ႐ွာင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း ၎ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠ႒ ကိုရဲထြန္းႏိုင္က ဆိုသည္။

“ဆႏၵျပရတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ လက္႐ွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ စစ္ေဘးေတြေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေနရတဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြကုိ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လုိကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမလဲဆုိတာရယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းမွာ႐ွိတဲ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေတာင္းဆုိတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကုိရဲထြန္းႏုိင္က ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ပညာေရးအသံုးစရိတ္မ်ား တိုးျမႇင့္ခ်ထားေပးေရး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအပါအဝင္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအား အစိုးရတပ္မေတာ္မွ မတရားဖမ္းဆီးညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္ေရး၊ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ျပည္သူမ်ားကို ကူညီမည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ အကူအညီမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သတင္းအေမွာင္ခ်ထားမႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ေပးေရးတို႔ကိုလည္း ေတာင္းဆိုၾကသည္။

လက္႐ွိမွာ အစိုးရက စစ္ေဘးေ႐ွာင္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာသင္ၾကားေပးမႈမ်ား႐ွိေသာ္လည္း အခက္အခဲႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား႐ွိေနၿပီး အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားမ်ားကို လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားက ပညာသင္ၾကားေပးလ်က္႐ွိသည္။

Author: Admin